Compost

Hoogkwalitatieve compost is een bodemverbeteraar die naast stabiele organische stof – HUMUS – ook voedingsstoffen en een grote diversiteit aan nuttige bodemorganismen bevat. Humus-rijke compost hoort kruimelachtig en sponzig te zijn van structuur en ruikt naar bosgrond. Humus is van essentieel belang voor de bodem, omdat het de structuur verbetert, water en voedingsstoffen vasthoudt en de nuttige bodemorganismen en planten voedt. Goede en rijpe compost bevat geen ziekteverwekkers en door zijn hoge diversiteit aan nuttige micro-organismen, verschaft hij aan de bodem zijn ziektewerende eigenschappen. Hieronder lichten we het composteringsproces toe.

Composteren

Aeroob composteren is een gecontroleerd afbraakproces en opbouwproces van organisch materiaal door micro-organismen zoals bacteriën en schimmels in aanwezigheid van zuurstof (methode Lübke-Hildebrandt). Het product uit het eerste proces, afbraak, is wat algemeen onder compost wordt verstaan. Tijdens het tweede proces, opbouw, wordt humus gevormd. U zorgt ervoor dat het eindproduct een bron van leven voor de bodem wordt.

Bij de opzet van de composthoop is het van belang de juiste samenstelling van organische materialen te respecteren om de micro-organismen van voldoende voedsel te voorzien. Uitgangsmaterialen worden gesplitst in C-rijk (bruine materialen) en N-rijk (groene materialen), en vervolgens gemengd om een ruime C/N-verhouding (ca. 30:1) te krijgen. Streef naar 45 % bruine marerialen, 45% groene materialen en 10 % klei of leem, op volumebasis.
Het mengsel wordt opgezet in hopen van maximaal 3 meter breed en 1,5 meter hoog. De nadruk ligt op het luchtig opzetten.

Het composteringsproces verwekt warmte en gebruikt zuurstof en vocht. Het is van belang de composthoop tijdig te keren (beluchten) en te bevochtigen.Dit keren gebeurt met de riek (handcompostering) of met een compostkeerder (mechanisch getrokken door een tractor,hydraulisch bestuurd of zelfrijdend).

Het proces wordt gecontroleerd en zo nodig bijgestuurd. Belangrijk hierbij zijn:

 • Vochtigheid
  Het vochtgehalte moet tussen de 55 en 60% zijn; dit kan met de hand worden beoordeeld. Te vochtig moet voorkomen worden, als de hoop te droog is wordt extra water gegeven.
 • Temperatuur
  In de eerste twee weken moet de temperatuur dagelijks gemeten worden. Bij temperaturen boven de 65 °C moet er onmiddellijk omgezet worden.
 • CO2-gehalte
  Hoge gehaltes zijn een aanwijzing voor anaërobe condities. Ook hier wordt als bijstuurmaatregel de hoop omgezet.
 • Composteerproces
  Tijdens het composteerproces wordt via het opvolgen van de temperatuur gezorgd dat de onkruidzaden en ziektekiemen worden afgedood. Een goed composteerproces draagt dus bij tot het ter beschikking stellen van onkruidvrije en pathogeen-vrije compost.

Grafieken

Goede compost stimuleert de groei van planten en gewassen en beschermt ze bovendien ook tegen ziektes. Met een compost-extractor kan je nu ook het beste uit goede compost halen.

 

Compostthee

Compostthee is een waterig en belucht extract van een hoogkwalitatieve compost.
Hoe wordt deze compostthee bereid?

Deze compost wordt in een soort “theezak” of filter gebracht en vervolgens in een watervat geplaatst.Met behulp van een luchtpomp wordt het watervat actief belucht gedurende 24 uren. Deze beluchting brengt voedingsstoffen en nuttige micro-organismen (oa. schimmels en bacteriën) in oplossing en houdt het zuurstofniveau op peil tijdens de extractie.

Voor het vermenigvuldigen van deze organismen worden extra organische voedingselementen toegevoegd aan het begin van het extractieproces.

Hieronder vindt u de basisstappen om compostthee te maken.
In de afbeeldingen wordt een 100 L compost-extractor (system 25) gebruikt maar dit proces is eveneens geldig voor de 40 L,400 L en 2000 L compost-extractor.

step1 Stap 1 :
Vul de tank met proper water tot aan de streep bij een temperatuur van 20-22 ° C. Belucht gedurende 30 minuten in geval van stadswater om het chloor te laten ontsnappen.
step1 Stap 2 :
Voeg de voedingsstoffen (catalyst) toe aan het water zodat de micro-organismen zich snel kunnen vermenigvuldigen.
step1 Stap 3 :
Vul het filter-systeem met hoogwaardieg Bionika-compost.
step1 Stap 4 :
Plaats het filter-syteem in de hiervoor aangegeven opening.
step1 Stap 5 :
Open de luchttoevoer naar de filterbeluchter en plaats deze op de bodem van het filter-systeem.
step1 Stap 6 :
Stel de luchtinvoer in.
step1 Stap 7 :
Belucht de watertank gedurende 24 uren en zet het deksel erop
step1 Stap 8 :
Breng de bereide compostthee over naar het sproeisysteem
step1 Stap 9 :
Compostthee kan op verschillende manieren toegediend worden voor elke vorm van bladbespuiting en/of bodemaangieting