Compostthee- pakketten bestaan uit hoogwaardige compost en voeding (catalyst) als ingredienten voor de productie van compostthee.

Catalyst is een unieke mix van voedingsstoffen,samengesteld om de groei van nuttige micro-organismen te stimuleren tijdens de compostextractie. Zo heb je voor de bereiding van 100 L compostthee nodig: 3 liter Bionika-compost en 200 g catalyst .

Door een geregeld gebruik van goede compost en compostthee ontstaat er een perfect evenwicht van micro-organismen in de bodem en op het gewasbladoppervlak .
De groei van het gewas wordt gestimuleerd en de planten worden beschermd tegen ziekten en plagen.

Gebruiksaanwijzing

Compostthee kan gebruikt worden als een bodem-aangieting (bv 1:10 L water) om microleven rond de wortels op te bouwen en minerale en organische voedingsstoffen voor de plantengroei aan te brengen. Dosering : 3-5 L/are ( *)

Compostthee kan gebruikt worden om het gewas mee nat te maken door verneveling (bv 1:1 L water)om gunstige micro-organismen op het gewasoppervlak op te bouwen en te voeden en zo het gewas te beschermen tegen ziekten en plagen. Er is minimaal 60-70 % bedekking van het blad (zowel onder als-bovenkant) vereist met het microleven in de thee om pathogenen te onderdrukken zoals bladverwelkingsziekte,anthracnose,meeldauw,bladvlekkenziekte etc. Dosering 1-2 L/are

Compostthee kan toegediend worden om de 2 à 4 weken tijdens het groeiseizoen. In geval stress (ziekte,..) kan je onverdunde thee sproeien elke 3 dagen. De thee liefst bespuiten voor 10.00 H en na 16.00 H daar de zon te fel kan worden en dat overleven organismen niet. Compostthee wordt toegediend in de eerste uren na bereiding.Zoniet wordt de thee anaëroob en verliezen we deze hoge mate aan diversiteit van organismen.Compostthee kan verdeeld worden met een klassieke sproeier of via bestaande beregening – of druppelsytemen.
(*) are = 100 m²

Voordelen van het gebruik van compostthee

 • Voedingsstoffen die direct door de plant kunnen worden opgenomen
 • Aanwezige voedsel op het gewasoppervlak wordt door gunstige organismen opgebruikt waardoor ziekteverwekkers daar geen voedsel vinden
 • Voedsel voor de micro-organismen in de thee
 • Stimuleren van een gunstig microleven in de bodem en op het gewasoppervlak die op hun beurt het beschikbaar maken en vasthouden van voedingstoffen bevorderen in een vorm die opneembaar is voor het gewas
 • Verhogen van de afbraaksnelheid van organisch materiaal en toxines
 • Verbetert de menselijke voedingswaarde van consumptieproducten
 • Vermindert blootstelling van personeel aan gevaarlijke stoffen
 • Vermindert het negatieve effect van milieuvreemde stoffen op het microleven in- en boven de grond
 • Bevordert kieming en rijping
 • Bevordert wortelontwikkeling
 • Werkt versterkend op alle groeiprocessen
 • Verhoogde natuurlijke ziektewering door ondersteuning van het hiervoor verantwoordelijke biologisch leven