Humus - Welkom!
+32 (0)472 97 02 77
info@bio-compost.be


"Efficient HUMUS build-up for healthy and succesful agriculture"

DownloadInternationaal jaar van de peulvrucht

 

Vlinderbloemigen zijn uitstekende drachtplanten voor bijen en andere nuttige insecten, en hun peulvruchten zijn van grote voedingswaarde voor de mens.

Vlinderbloemigen halen CO2 (een broeikasgas) uit de lucht en binden het als stikstof in de bodem.Hierdoor moeten ze niet bemest worden en verbeteren ze tegelijkertijd de structuur en vruchtbaarheid van de bodem.

 

Een gezonde bodem met veel humus is van essentieel belang voor de menselijke gezondheid en haar welzijn

In een gezonde en levende bodem, dat alle levensnoodzakelijke nutriënten voorziet, groeien gewassen sterk en gezond.

Echter de kwaliteit van onze bodems gaat gestaag achteruit.
Monoculturen,toepassing van kunst- en drijfmest en pesticiden, de steeds zwaarder wordende landbouwmachines zorgen ervoor dat de chemische, fysische en biologische kwaliteit van de bodem er op achteruit gaat. De bodems compacteren en eroderen.
De bodemkwaliteit heeft een duidelijk impact op de kwaliteit van onze voeding. Zo bevat onze voeding steeds minder micronutriënten,vitamines en anti-oxidanten noodzakelijk voor het goed functioneren van ons lichaam. Schrale bodems brengen schrale voeding voort en dat tast onze ziekteweerbaarheid aan.

Dit betekent dat we zorgzaam moeten omgaan met onze bestaande humus in onze bodems en tegelijkertijd moet nieuwe humus zo snel mogelijk worden aangemaakt. Zo kunnen we kwalitatief en gezond voedsel produceren en onze planeet beschermen tegen de versnelde klimaatopwarming. Humusmanagement is nu het woord: het biedt praktische concepten aan met het oog op een efficiënte humusopbouw en dit in een kort tijdsbestek.

Humusmanagement kan toegepast worden op elke type grond,schaal of klimaat en biedt voor elke boer en tuinder de mogelijkheid tot meer onafhankelijkheid.

Vragen? Aarzel niet en contacteer ons!

Humus - Welkom!