Er is weer aandacht voor een gezonde en levende bodem : een onschatbaar kapitaal dat vruchten en voedsel kan voortbrengen en een ziektewerend vermogen bezit.
Bodemvruchtbaarheid wordt niet langer alleen vertaald in termen van zuurtegraad (pH) en aantal nutriënten. Er is weer aandacht voor een goede kruimelige bodemstructuur zonder verdichting waar wortels perfect kunnen groeien en voedingsstoffen en water opnemen.
Bodemorganismen worden niet langer aanzien als verwekkers van ziekten en plagen maar als bondgenoten die met hun biologische activiteit zorgen voor meer vruchtbaarheid. Ze verbeteren de bodemstructuur,recycleren nutriënten en beschermen tegen ziekteverwekkers.

Een goed organisch stofbeheer geldt nog steeds als de sleutel tot een verbeterde bodemkwaliteit. Organische koolstof in de bodem betekent een beter stabiliteit van aggregaten,voedsel en energie voor het bodemleven en een buffer voor nutriënten en water.

Zowel telers als groenbeheerders tonen steeds meer interesse in het aëroob composteren van mest en organische gewasresten afkomstig van planten, bloemen, gras, struiken en bomen. Het afvoeren van organische resten wordt steeds duurder en onderwerken geeft een hogere ziektedruk op de teelten erna. Composteren is een zeer efficiënte manier om hieraan te verhelpen. In de volgende pagina’s wordt aandacht besteed aan begrippen als humus, compost en compostthee.

Humus bvba is klaar om in 2017 meer leven in uw bodem te brengen.

Bekijk hieronder een fragment uit de film: